advokat 0 Comments

Som asylsökande har man asylrätten bakom sig. Asylrätten kan enkelt förklaras med att det är rätten en person, som känner sig förföljd i sin egna stat, har att söka skydd i ett annat land. Den grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948 av FN:s generalförsamling. Ingen ska behöva

Read More