advokat 0 Comments

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är omöjligt för en advokat att vara insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på ett eller möjligen två områden. Detta innebär att man också väljer advokat efter deras respektive specialområde. Några exempel på rättsområden är brottmål, arbetsrätt, familjerätt, bolagsrätt, migrationsrätt och asylrätt. 

Read More