Den psykiska ohälsan ökar

07 augusti 2019
william eriksson
Den psykiska ohälsan ökar

I Sverige och även internationellt har den psykiska ohälsan ökat. Folkhälsomyndigheten anger att sen mitten på 1980-talet har den psykiska ohälsan hos barn och unga dubblerats. Idag anger nästan hälften av alla 15-åringar att de har besvär. Även hos vuxna ökar den psykiska ohälsan och därmed även sjukskrivningar kopplade till besvären. Det forskas mycket på vad som är anledningen. Det är idag därför allt viktigare med tillgång till psykologer. KBT är en form av behandling som visat sig vara givande. Det finns KBT i Malmö upp till nordligaste Haparanda.

 

Skolan och den psykiska ohälsan

Folkhälsomyndigheten anger att hos unga kan skolan spela en stor roll. Brister i skolan och en ökad medvetenhet om de höga kraven på arbetsmarknaden anses vara en del. Därför ägnas det tid åt att försöka finna hur skolan ska stärkas för att vara anpassad till dagens enorma krav. Barn och unga som råkar ut för psykisk ohälsa i tidig ålder tenderar att lida av den resten av livet. Det man har konstaterat är att skolreformen på 1990-talet kan vara bidragande. År 1995 till år 2012 försämrades Sveriges resultat i internationella mätningar som PISA. Prestationsångesten kan därför vara en anledning som spätts på med upprepade ändringar av betygssystemen.

 

 

Arbetsmarknaden har större utmaningar

Arbetsmarknaden har förändrats drastiskt. Det är snudd på omöjligt att som tidigare få ett jobb efter högstadiet eller gymnasiet. Krav på högskole- och universitetsutbildningar blir allt vanligare. Arbetsmarknaden är också volatil och kräver snabba anpassningar. En utbildning blir fort inaktuell. Utbildningskraven ställer också höga krav på att få bra betyg från tidig ålder för att kunna läsa de ämnen du vill. Psykisk ohälsa är också kopplat till socioekonomisk ställning. Inkomstskillnaderna korrelerar med psykisk ohälsa. Det är vanligare att en undersköterska lider av psykisk ohälsa än en tjänsteperson. Det gäller nu att hitta åtgärder för att fler ska må bra.

Fler nyheter