Glöm inte avsättning till tjänstepension

08 augusti 2022
william eriksson

När du varit sjukskriven så länge att arbetsgivaren inte längre betalar sjuklön för dig, så betalas det inte heller in några pengar till din tjänstepension. Är arbetsgivaren ansluten till ett kollektivavtal, finns det en försäkring som kan göra denna pensionsavsättning istället. Du får själv ansöka på nätet, och du gör det enkelt på Afas hemsida. 

Länken är: https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/

Din arbetsgivare kan hjälpa dig med ansökan, men du kan också gå in och läsa om alla villkor och möjligheter, så att du är uppdaterad och inte missar några rättigheter. 

Pengar från sjukförsäkringen

När du är långtidssjukskriven kan du också ansöka om ersättning från sjukförsäkringen, som blir ett komplement till de pengar du får från Försäkringskassan. Du går in på Afas hemsida även när det gäller din sjukförsäkring, och du fyller i alla uppgifter direkt på nätet. 

Du går in med ditt bank-ID och uppger var du arbetar och vilken sjukdom det gäller. Därför är det bra att du har uppgifter till hands och kan fylla i arbetsgivarens kontaktuppgifter med telefonnummer och organisationsnummer. Du har en speciell diagnoskod som är ifylld på ditt läkarintyg, och det uppger du också i ansökan, men du kan skriva fri text där också. 

 

Det gäller i många situationer

Man få ersättning i många olika situationer, såväl sjukdom som föräldrapenning eller graviditetsersättning. Avsättning till din tjänstepension och avgifter för den måste också bevakas, så att det inte blir bortglömt under din sjukperiod. Gå därför alltid in och titta på vad som gäller på afaforsakring.se.

Har det gått så långt att din anställning är avslutad, kan du i vissa fall ha rätt till ett så kallat efterskydd. Därför är det viktigt att du går in på nätet och kollar upp ifall du tillhör någon kategori som är berättigad till ersättning, så att du inte går miste om något.

Fler nyheter