Hur Göteborg valde att använda LED-skyltar

17 oktober 2022
Helen Johansson

editorial

Positiv inverkan på ljusföroreningar

I Göteborg, Sverige, har man genom ett stadsövergripande initiativ omvandlat nästan alla traditionella gatubelysningar till energieffektiva LED-lampor. Detta skapade inte bara en mer hållbar stad utan bidrog också till att minska ljusföroreningarna. Nu vill staden gå ett steg längre genom att byta ut sina statiska skyltar mot mer miljövänliga LED-skyltar.

image

Hur LED-skyltar gynnar miljön

LED-skyltar förbrukar betydligt mindre energi än sina traditionella motsvarigheter och kan programmeras för att byta budskap ofta. Detta bidrar inte bara till att spara på energikostnaderna utan gör det också möjligt för företagen att vara mer flexibla i sin marknadsföring. En restaurang kan till exempel marknadsföra sina dagliga specialerbjudanden på en LED-skylt utanför dörren, eller en butik kan annonsera en rea som pågår i realtid.

Göteborg är ledande när det gäller hållbara metoder, och övergången till LED-skyltar Göteborg är ännu ett exempel på hur staden arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Om andra städer skulle följa efter skulle det ha en stor positiv inverkan på klimatförändringarna.

LED-skyltar förbrukar inte bara mindre energi än traditionella skyltar, utan håller också mycket längre. Detta innebär att färre skyltar behöver produceras, vilket minskar avfallet. Eftersom de dessutom kan programmeras på distans behöver ingen person fysiskt ändra skylten när ett meddelande behöver uppdateras. Detta bidrar till att minska utsläppen från transporter samt koldioxidavtrycket för själva företaget.

Förutom att LED-skyltarna är mer miljövänliga är de också mer kostnadseffektiva i det långa loppet. De kan ha en högre startkostnad än traditionella skyltar, men med tiden sparar de pengar på energiräkningar och underhåll. För företag som vill minska sina driftskostnader är LED-skyltar ett utmärkt alternativ.

Göteborg fortsätter sin strävan att bli en mer hållbar stad och vänder sig till LED-skyltar som ett sätt att minska sin miljöpåverkan. Dessa energieffektiva skyltar använder mindre ström än traditionella skyltar och kan programmeras på distans, vilket minskar utsläppen från transporter och gör dem mer kostnadseffektiva i det långa loppet. Om andra städer skulle följa efter skulle det ha en stor positiv inverkan på klimatförändringarna. Tack för att du läste!

Fler nyheter