Kraven för att få kalla det för en konferens i Malmö

30 september 2020
Lily Hansen

För att man ska få använda sig av företagets pengar vid arrangemanget av en konferens så ska man kunna visa att det handlar om en viktig åtgärd för företagets drift. Det innebär att det antingen ska vara helt ny information som tilldelas. Eller så kan det röra sig om något annat som är viktigt för företaget gällande planering framöver. Men det kan även vara ett sätt att fräscha upp personalens redan innevarande kunskaper.

Eftersom det är viktigt att man på ett företag har en god sammanhållning och gruppkänsla så brukar man krydda konferensen med lite aktiviteter som får personalen på gott humör. Det kan röra sig om god mat och dryck. Man kanske till och med har bokat konferensen på en vingård eller dylikt. Eller så hittar man på något annat som kan roa och svetsa ihop personalen.

 

Ekonomiska och bokföringsmässiga skäl

Skillnaden mellan att ha en konferens, kick-off eller något annat företagsevent är inte enbart hur tiden läggs upp. Det handlar även om hur kostnaden ska bokföras. Det finns ganska strikta regler som gäller ifall man vill kalla eventet för en konferens.

Det händer att företag använder sig av upplägget för en konferens när huvudsyftet egentligen är att skapa en god stämning inom personalen i företaget. Det är också i längden mycket viktigt för företagets ekonomi och produktivitet att en sådan god stämning finns. Dessutom kan informationen som man klämmer in visa sig vara ovärderlig framöver. Det är lätt att bli hemmablind gällande personalens kunskaper.

 

 

Något som passar

Konferens i Malmö ska planeras på ett sätt som gör att man får ut det önskade resultatet, såväl inom de hårda som de mjuka värdena. Det är därför mycket viktigt att man noga tänker igenom vad syftet är och hur man vill uppnå det. Är man osäker så kan man alltid ta hjälp av konferensanläggningens personal.

Fler nyheter