Regler när man ska göra om husets fasad

02 juni 2020
Eva Olsson

Efter ett antal år brukar man behöva måla om fasaden på sitt hus för att virket ska hålla längre. Då kanske man också börjar fundera om man samtidigt ska måla fasaden i en annan färg än den man har. Här gäller det att höra sig för hos kommunen om det krävs bygglov, för ibland kan det behövas. Om man bor i ett område där det finns en detaljplan behöver man söka bygglov. Även om man tänkt byta taktäckningsmaterial, fasadbeklädnad eller om man gör något annat som påverkar byggnadens yttre utseende. När det gäller att ändra färg på sitt hus, ska det som regel harmonisera med byggnaderna runt omkring, för att bygglovet ska beviljas. Är huset K-märkt är det svårare att få bygglov när man vill göra ändringar, då de har ett kulturhistoriskt skydd.

Det är kommunen som beviljar bygglov och ansökan prövas hos Plan- och bygglagens särskilda tillstånd. Om du målat om huset utan att ha gjort en ansökan kan du få betala vite och även tvingas att återställa byggnaden i det skick det var före projektet. Ett vite kan du även få betala om du påbörjat arbetet innan bygglovet är beviljat. Om färgen inte blir godkänd, skulle det medföra stora kostnader. Det är därför viktigt att söka bygglov och få den beviljad innan man påbörjar arbetet. För det kan innebära, förutom det nedlagda arbetet, onödiga kostnader.

Kommunen tar ut en avgift för en bygglovsansökan och därför är det viktigt att du hör med dem först, ifall du behöver göra en ansökan eller inte. I de fall man behöver göra en ansökan och fått avslag, är man ändå tvungen att betala ansökningsavgiften. Vanligtvis är det handläggaren på kommunen som fattar ett beslut när det gäller byte av färg på fasaden och då behöver inte ansökan gå vidare till Plan- och byggnadsnämnden.

På hus-bloggaren.se kan du få mer information om ämnet.

Fler nyheter