Skapa ett högt vakuum med High vacuum pumps

09 februari 2023
Mimmi Källström

Skapa ett högt vakuum med högvakuumpump

Det är viktigt att ha koll på hur högt vakuum du behöver när du ska använda en högvakuumpump, eller så kallad high vacuum pumps. Här får du tips om hur du skapar ett högt vakuum med en high vacuum pumps. Först och främst, titta på pumpens kapacitet och tryckomfång. Naturligtvis finns det massor av andra saker att tänka på när man ska skapa ett effektivt vakuum, som val av rörledningar eller eventuell automation av processen, men dessa två parametrar är de absolut viktigaste att ha koll på innan man startar sin pump.

Vad är vakuum och hur uppstår det naturligt runt oss?

Vakuum är ett utrymme som inte innehåller något, inklusive molekylära partiklar eller atomiska partiklar. Det uppstår ofta naturligt i vakummaskiner, men det förekommer också ställen runt oss där det kan uppstå lokala vakuum. Luften ovanför ett flygplan är ett vanligt exempel. När planet flyger genom luftskikten minskar trycket markant under flygplanets kropp. På grund av denna tryckförskjutning skapas en distinkt ’tomrum’ vilket leder till bildandet av ett naturligt vakuum. Luftens beståndsdelar är spridda mellan olika höjder vilket ger varierande mycket luft i sprickan, men det utesluter dock inte att de platser som har mycket tydliga tomrum även kan ha vakuumegenskaper.

High vacuum pumps

Varför behövs högt vakuum, till exempel i forskning eller industriella processer?

Högt vakuum används ofta för att skapa ett miljö som är fri från luft och andra partiklar. Det ger en idealisk miljö där fysiska och kemiska reaktioner kan ske snabbare eftersom det inte finns några störande partiklar som hindrar processerna. Det skapar också en atmosfär som är optimal för att utföra experiment. Detta innebär att de flesta industriella processer som involverar högt vakuum kan utföras med mycket större effektivitet. Högt vakuum är också ett måste för att skapa bra livsmedelssystem, medicinska system och andra typer av processer som förlitar sig på ett miljöfri område. Högt vakuum är också mycket effektivare när det gäller att hantera laster, särskilt de med stor massa.

Fler nyheter