Värmeservice är lika viktigt som bilservice

Värmeservice 0 Comments

En värmepump är verkligen en bra investering men för att den ska hålla i flera decennier och fungera effektivt måste den underhållas. Med regelbunden värmeservice ökar man pumpens livslängd och undviker irriterande avbrott och att den går sönder. Precis som en bil måste även pumpen få sin regelbundna service för att inte drabbas av stora haverier, något som tyvärr inte är självklart för alla.

Kontinuerlig och regelbunden värmeservice av anläggningen lönar sig och gör att man i längden sparar ännu mer pengar. Detta eftersom man slipper stora kostsamma reparationer som ofta annars kan bli fallet. Alla värmepumpar behöver service och vissa oftare än andra. Luftluftvärmepumpen som direkt blåser ut sin värme ska helst servas vartannat år eftersom det ofta samlas damm inne i pumpen. Använder man pumpen även för att generera kyla kan den behöva ses över årligen.

 

 

Så ofta behöver man serva husets värmepump

De lite större värmepumparna som exempelvis bergvärmepumpen och luftvattenvärmepumpen, är mer komplicerat sammansatta än luftluftvärmepumpen. För att de ska kunna leverera den mängd värme som hushållet behöver mår de bra av att servas vartannat eller vart tredje år. Regelbunden värmeservice gör även att pumpens värde bibehålls. Det serviceprotokoll som alltid upprättas vid service kan med fördel visas upp vid en eventuell husförsäljning, som bevis på att värmesystemet fungerar som det ska och att det har blivit väl omhändertaget.

Många företag som säljer och installerar olika slags värmepumpar erbjuder även värmeservice, här är ett exempel; https://www.bengtssonab.se/vaermeservice. Förutom att se över värmepumpens alla delar kan värmeservice även innebära byte av radiatorer och andra saker kopplade till husets uppvärmningssystem. Vill man serva sin värmepump är det bäst att göra detta precis innan vintern. Då säkerställer man att pumpen kan leverera och slipper jobbiga avbrott i värmesystemet, något som faktiskt kan skada rören om de skulle råka frysa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *