Advokater som vet vad som krävs

20 mars 2020
Cecilia Olsson
Advokater som vet vad som krävs

Som asylsökande har man asylrätten bakom sig. Asylrätten kan enkelt förklaras med att det är rätten en person, som känner sig förföljd i sin egna stat, har att söka skydd i ett annat land. Den grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948 av FN:s generalförsamling. Ingen ska behöva känna sig hotad till livet eller riskera att straffas eller behandlas omänskligt på grund av personens sexuella läggning, politiska åsikter, religionstillhörighet eller ras. Det ska helt enkelt inte få ske över huvud taget. 

Om man kommer till Sverige och vill söka asyl så ska man lämna in en ansökan till gränspolisen när man reser in i landet eller på en av migrationsverkets ansökningsenheter som finns i Göteborg, Malmö och Stockholm. I ansökan berättar man vem man är, varför man vill söka asyl samt hur man har rest till Sverige. När man ansöker blir man även fotograferad och får lämna fingeravtryck (barn under 6 år är dock undantagna från det sistnämnda). Efter det får man träffa en utredare som ställer frågor samt ger information om hur asylprocessen går till. I väntan på beslut ska man helst försörja sig själv men det finns även ekonomiskt stöd att söka hos Migrationsverket. Efter en tid blir man kallad till en asylutredning där det ställs ytterligare frågor, ibland kan utredningen kräva flera mötestillfällen.

Det är process som kan ta mycket tid och energi, samt kan upplevas besvärlig. Därför kan det vara klokt att ta hjälp från personer som har juridisk kunskap inom området. Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper den som söker uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. De kan även hjälpa den som fått ett beslut om utvisning.

Vill man ha hjälp när det kommer till asylrätt i Göteborg bör man därför kontakta Advokatfirman Ottosson & Pakas, de har kunskapen och engagemanget som krävs.

Fler nyheter