advokat 0 Comments

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är omöjligt för en advokat att vara insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på ett eller möjligen två områden. Detta innebär att man också väljer advokat efter deras respektive specialområde. Några exempel på rättsområden är brottmål, arbetsrätt, familjerätt, bolagsrätt, migrationsrätt och asylrätt. 

Read More

advokat 0 Comments

Som asylsökande har man asylrätten bakom sig. Asylrätten kan enkelt förklaras med att det är rätten en person, som känner sig förföljd i sin egna stat, har att söka skydd i ett annat land. Den grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948 av FN:s generalförsamling. Ingen ska behöva

Read More