Asylrätt i Göteborg

20 april 2021
jonas olsson

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är omöjligt för en advokat att vara insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på ett eller möjligen två områden. Detta innebär att man också väljer advokat efter deras respektive specialområde. Några exempel på rättsområden är brottmål, arbetsrätt, familjerätt, bolagsrätt, migrationsrätt och asylrätt. 

Asylrätten är till för människor som befinner sig utanför sitt hemland och som behöver söka och få skydd från förföljelse. Det är hos Migrationsverket som man ansöker om asyl, eller hos gränspolisen i samband med att man reser in i landet. Man kan själv fylla i sin ansökan men det kan vara krångligt. Det kan även vara svårt att själv sätta sig in i lagen eftersom den är skriven på svenska och rätten till asyl och migration även ändras och uppdateras ibland. Många väljer därför att ta hjälp av en advokat specialiserad på asylrätt.

Rätt att själv välja advokat då man söker asyl

När man ansöker om asyl har man oftast rätt till ett offentligt biträde och då är det staten som står för advokatens ersättning. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha som biträde och det är bra att redan från början uppge för Migrationsverket vem man önskar.

För att hitta en advokat som är specialiserad på asylrätt kan man gå in på Advokatsamfundets hemsida och använda deras sökfunktion. Men givetvis kan man även söka direkt på nätet på asylrätt i Göteborg och man får exempelvis upp detta förslag; https://advokatfirmanop.se/sv. Att också fråga vänner och grannar som själva har ansökt om asyl om de har en bra advokat att rekommendera kan vara ett bra sätt. Ofta hittar man de bästa advokaterna via rekommendationer. Men det kan vara bra att även lyssna på det motsatta och undvika advokater som andra har dåliga erfarenheter av.

Fler nyheter