Effektivisera din digitala vardag med Encode

digital asset management 0 Comments

Vi verkar ha hamnat i en intressant situation när det gäller IT-teknik och vår tid. Istället för att tekniken har låst upp mer tid för oss så blir saker och saker mer invecklade och tar numera mycket tid från oss. För att inte tala om hur våra mobiler och deras dopaminkickar suger upp dygnets minuter och timmar.
Att effektivisera sin tillvaro handlar därför om att välja bort vissa saker eller att be andra göra det.

Frigör resurser och möjligheter

Ta till exempel medieföretag som hanterar massor av data varje dag i form av bilder, filmer, musik och mycket mer. Det tar enorma resurser att hålla reda på rättigheter och annat som rör detta material. För att inte tala om att veta vem på företaget som hanterar vad.

Här kommer tjänster som Digital Asset Management (DAM) in i bilden. Genom att låta Encode hjälpa till med denna bit kan man både underlätta och effektivisera hela den processen, vilket i det långa loppet sparar in både resurser, tid och pengar. En enkel guide till Encodes tjänster finns på https://www.encode.eu/resources/insights/your-guide-to-digital-asset-management-dam/ där du också kan beställa en demo.

Detta med DAM är något som vi alla kan låta oss inspireras av när det kommer till livet. Att automatisera tillvaron gör det enklare att få mer tid över till annat. Detta är hela grundpremissen i multientreprenören Tim Ferriss numera klassiska bok ”The 4-Hour Work Week”, som på svenska heter ”4 timmars arbetsvecka”.

Naturligtvis behöver man inte gå lika långt som Tim Ferriss i hur han strukturerar sitt liv, men boken kan fungera som en inspiration för den som vill få mer tid över till annat här i livet. Bara att sätta räkningar på autogiro och kanske återkommande se till att webbutiker skickar vissa varor till en kan öka livskvaliteten – för både dig själv och de människor som du har kring dig.