Enkla gör-det-själv test kan avslöja om det finns mögel i hemmet

10 maj 2021
Cecilia Olsson

Svartmögel är ett samlingsnamn för flera mögelarter som har en mörk eller svart färg. De trivs väldigt bra i fuktiga miljöer och kan uppstå till följd av en vattenskada, men det är inte heller ovanligt att svartmögel får fäste i ett hus till följd av olämpliga levnadsvanor eller problem med själva byggnadskonstruktionen. Oavsett vad anledning är så är det viktigt att testa ett område som man tror är drabbat och åtgärda problemet så snart som möjligt om det visar sig vara mögel. Struntar man i att göra något åt det så kan det leda till materiella skador samt hälsoproblem.

Varför är svartmögel hälsoskadligt?

Mögelsvamp friger både sporer och mikroskopiska partiklar som kan vara giftiga och därmed skadliga för hälsan hos de som vistas i fastigheten (både människor och djur). Symtom som kan uppstå är huvudvärk, andningssvårigheter, trötthet och andra allergiliknande symptom. I värsta fall kan mögelsvamp även orsaka permanenta allergier och astma.

Hur vet man om man drabbats av svartmögel?

Det enklaste sättet att ta reda på om det finns svartmögel i hemmet är genom att beställa hem ett mögeltest. Svartmögel kan vara både synligt och dolt, dyker det upp svarta eller mörka fläckar på exempelvis väggar eller tak så kan man ha drabbats av den synliga varianten. Handlar det däremot om dolt mögel så kan något av ovanstående symtom eller lukt avslöja att det finns mögel i hemmet. På mögel-test.se hittar man tester för både synligt och dolt mögel som man enkelt kan utföra och analysera själv eller skicka in för laboratorieanalys.

Vidta åtgärder för att rätta till mögelproblemet

Visar det sig att man har drabbats av svartmögel så är det klokt att försöka hitta orsaken till problemet. Vid större mögelskador ska man kontakta en sakkunnig expert för att få rådgivning och åtgärdsförslag. Vid mindre mögelförekomster kan man själv rengöra området och desinficera med svampdödande rengöringsmedel.

Fler nyheter