Sätt ord på den smärta som du bär inom dig

01 augusti 2022
Mikael Barani

editorial

De inre konflikter som vi aldrig möter kommer att fortsätta att styra över våra liv, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Egentligen är det inte särskilt komplicerat, däremot går det inte att underskatta vad fruktan för att möta oss själva – alla våra sidor – kan göra med oss människor.

Skuggjagets makt över oss

För vi har alla både en ljus och en mörk sida, även om det är svårt att erkänna det för oss själva. Om du vill lära känna dig själv behöver du således erkänna att du också bär på en sida av dig själv som du helst försöker dölja – både för omvärlden och för dig själv.
Problemet är bara att detta resulterar i smärta och att detta Skuggjag tenderar att flamma upp i situationer då du känner dig stressad, ledsen eller på något annat sätt upplevelser smärtsamma känslor.

Genom att bejaka ditt mörker så tar du lite ironiskt nog också kommando över ditt liv. För det vi hela tiden försöker undertrycka ligger och bubblar under ytan. Om du däremot talar ut om det erkänner du dess existens och för fram det i ljuset.
På så sätt tar du också ifrån dig Skuggjagets makt över dig. Istället är det du som hamnar i förarsätet.

psykiatriker

Detta är naturligtvis en lång process för de flesta av oss. Detta är något som sitter djupt förankrat i oss och ibland kan det underlätta att ta hjälp av en professionell psykiatriker, som https://www.rainerstromblad.se/.
För det är inte alltid så lätt att navigera det vidsträckta hav som är vår inre värld. 

Däremot är det alltid värt mödan att se sig själv i det ljus som endast erkännandet av sig själv som människa – med styrkor och svagheter – kan ge.
Att erkänna att man inte är fri från sitt inre mörker är ironiskt nog det första och största steget till att faktiskt bli fri från det.

Fler nyheter