Stoppa konkursen med hjälp av en rekonstruktion

rekonstruktion 0 Comments

Ett företags lönsamhet kan gå upp och ner beroende på väldigt många olika faktorer. Även om det är något man får ta med i beräkningarna så kan det ibland ske oförutsedda händelser som leder till att bolaget hamnar i svåra ekonomiska bekymmer som i värsta fall kan leda till konkurs. Handlar det om ett företag som i grunden går bra men har tillfälliga ekonomiska problem så kan en företagsrekonstruktion vara det som får bolaget tillbaka på banan och man kan därmed undvika en onödig konkurs. 

En bra plan krävs 

Ansökan om företagsrekonstruktion görs hos tingsrätten där bolaget har sitt säte. De förutsättningar som gör att man bör ansöka om företagsrekonstruktion är att bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder inom den närmsta tiden och att man anser att en rekonstruktion har mål som är möjliga att uppnå. Det måste nämligen finnas en plan för hur företagsrekonstruktionen ska kunna genomföras med lyckat resultat för att bolaget ska kunna ansöka om och beviljas en rekonstruktion. Om tingsrätten godkänner ansökan så kommer bolagets samtliga skulder att frysas och arbetet för att rädda företaget kan påbörjas.

Konkreta förändringar och förhandlingar kan rädda företaget

Tillsammans med en rekonstruktör arbetar man i företaget för att det återigen ska bli lönsamt. Det kan bland annat ske genom att man gör vissa förändringar i verksamheten samt att gamla skulder skrivs ner. En rekonstruktion kan ta mellan tre till tolv månader att genomföra och företaget är under den tiden skyddat från att gå i konkurs.

Det går att vända den negativa trenden med rätt hjälp

RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå företagsrekonstruktion. Deras duktiga affärsrådgivare och advokater med lång erfarenhet av just företagsrekonstruktion hjälper företag att hitta effektiva lösningar för en ökad lönsamhet. RekonstruktionsGruppens långa erfarenhet gör att de kan säkra verksamheters överlevnad och framgång. Med  brett kontaktnät finns möjligheten att skapa helhetslösningar som får bolaget att hamna på rätt spår igen. 

Läs mer om hjälpen som finns att få på https://rekonstruktionsgruppen.se/.