Allt du behöver veta om bodelning

11 oktober 2022
Renate Degerth

editorial

Bodelning är en situation som uppstår när ett äktenskap eller samboförhållande upphör. Processen innebär att man delar upp det gemensamma bohaget och annan egendom mellan parterna. Denna artikel kommer att ge dig en inblick i vad bodelning innebär, hur processen går till och särskilda fall du borde vara medveten om.

Vad innebär bodelning?

Bodelning är en juridisk process som inleds när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut. Det kan ske vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Bodelningen är tänkt att garantera en rättvis fördelning av det gemensamma bohaget och annan egendom. Det första steget i processen är att upprätta en bouppteckning. Detta är en förteckning av alla tillgångar och skulder som parterna hade vid tidpunkten för separationen. Därefter görs en beräkning för att fördela tillgångarna och skulderna mellan parterna.

Hur går bodelning till?

När det gäller att bestämma vem som ska få vad i en bodelning, är den grundläggande principen att allt ska delas lika. I teorin innebär det en 50/50 uppdelning av värdet på all egendom. Men i praktiken kan det vara mer komplicerat. Det kan finnas olika typer av egendom som kan vara svåra att dela, såsom hus, bilar eller värdefulla föremål. De ingående parterna kan komma överens om en alternativ fördelning. Om parterna inte kan komma överens om hur egendomen ska fördelas, kan en domstol göra ett beslut.

Bodelning

Bodelning i särskilda fall

Det finns vissa fall där bodelningen kan bli mer komplicerad. Detta gäller speciellt om det till exempel finns barn i bilden. Då kan det vara svårt att avgöra vem som ska behålla bostaden och vem som ska flytta. Detsamma gäller om en part har tagit upp lån för att bekosta gemensamma tillgångar, eller om det finns företag eller andra komplexa tillgångar som är svåra att värdera och dela. I dessa fall kan det vara särskilt värdefullt att få professionell hjälp med bodelningen.

Avslutningsvis

Det är viktigt att förstå att varje par och varje bodelning är unik. Därför kan det vara till stor hjälp att få experthjälp. En advokat kan se till att du får din rättvisa andel och även hjälpa till att lösa eventuella tvister. Skilsmässan eller separationen kan vara smärtsam nog utan att behöva oroa sig för finansiella frågor. Om du behöver hjälp med bodelning, finns expertisen och stödet du behöver på Nordins Juristbyrå. Deras erfarna jurister kan hjälpa dig att navigera genom processen, se till att allt görs korrekt och att dina rättigheter respekteras. Besök deras hemsida på www.nordinsjuristbyra.se för mer information.

Fler nyheter