psykolog 0 Comments

I Sverige och även internationellt har den psykiska ohälsan ökat. Folkhälsomyndigheten anger att sen mitten på 1980-talet har den psykiska ohälsan hos barn och unga dubblerats. Idag anger nästan hälften av alla 15-åringar att de har besvär. Även hos vuxna ökar den psykiska ohälsan och därmed även sjukskrivningar kopplade till besvären. Det forskas mycket på

Read More

engangsbatteri 0 Comments

Batterier används till många olika saker i hemmet. Börjar man tänka efter kan man säkert räkna upp tio saker som batterier används till, minst. Batterier behövs till många brandvarnare, termometrar, vågar, tv-dosor, belysningar, leksaker och även en del mindre lampor. När man använder sig av engångsbatterier kan det vara skönt att ha några extra uppsättningar

Read More

skicka paket utomlands 0 Comments

Att kunna skicka paket utomlands har blivit ett fenomen som underlättar för företag och privatpersoner över hela världen. Det har dessutom skapat otroligt många jobbmöjligheter som inte tidigare funnits, i form av all posthantering och försändelser av brev och paket. För företag är möjligheten att skicka post också oumbärlig. Det är vanligt att företag har sin produktion

Read More