En arborist i Lund håller koll på träden!

23 maj 2022
patrick pettersson

editorial

Visste du att träd är ett av de viktigaste verktyg som vi har i kampen mot klimatförändringar? Dels så berättar träden om hur jordens klimatet var tidigare. Genom att trädet växer snabbare under sommaren och långsammare under vintern bildas årsringar. Årsringar är olika stora beroende på hur gynnsam sommaren varit. Träd är levande arkiv över tidigare års väder!

Träd är också ovärderliga bundsförvanter i kampen för att hålla nere koldioxidnivåerna i atmosfären. Koldioxiden ger varmare klimat så vi behöver all hjälp vi kan få. När träd växer binder de upp koldioxid i stam och grenar. Med många träd så kan vi motverka den globala uppvärmningen. Samtidigt behöver vi någon som håller koll på alla träden vi låter växa upp och bli stora, det är arboristens jobb!

 

arborist Lund

 

En arborist kan träd, både levande och döda!

En arborist har kunskapen att besiktiga en fastighet och bedöma vilka träd som är friska och vilka som behöver skötas om eller fällas. Kontaktar du en arborist i Lund får du professionell service och kunskap att ta bra beslut kring dina träd. Det är onödigt att chansa, det finns bra med information om hur du kan gå till väga, till exempel här: https://www.aliasarborist.se/arborist/arborist-i-lund

Om arboristen bedömer att ett träd är sjukt och måste tas ner så kommer du kunna få hjälp även med det. Att fälla ett stort träd kan handla om att låta flera ton trä dimpa i backen. Det gör man ogärna själv. Bättre att anlita en erfaren trädfällare som faktiskt vet hur trädet ska fällas utan att riskera omgivande byggnader. Skulle det hända något så har du dessutom mycket större utsikter att få hjälp av ett försäkringsbolag, om du har gjort allt du har kunnat för att ta hand om dina träd. 

Låt arboristen ta hand om dina träd så träden kan sköta om klimatet!

Fler nyheter